WITT 4.0 - Smartgastechniek voor de aangesloten industrie

"Industry 4.0" is de naam van een nu wereldwijd project om moderne IT-technologie in de productie te integreren en productieprocessen met elkaar te verbinden. Oorspronkelijk gaat "Industry 4.0" terug op een initiatief van de Duitse Bondsregering om zoveel mogelijk productieprocessen te digitaliseren. Intelligente en gekoppelde systemen zijn bedoeld om zelfregulerende processen mogelijk te maken, die niet alleen individuele proces onderdelen optimaliseren, maar ook hele ketens efficiënter maken.

Dit “verbinden” is ook de uitdaging voor de gastechnologie. WITT is een van de eerste fabrikanten die dit onderwerp onder het begrip "WITT 4.0" uitvoerig oppakt.

WITT 4.0 laat zien hoe veilig en transparant gastoevoer- en productieprocessen kunnen zijn - bijvoorbeeld met gasmengers met digitale aansturing en gestandaardiseerde interfaces en moderne industriële afsluiters met geïntegreerde sensortechnologie.

Focus op Smart appendages

Door de combinatie van hightech sensortechnologie en elektronische componenten brengt WITT zijn eersteklas appendages naar de volgende generatie. Veel appendages, zoals bijvoorbeeld dome-drukregelaars, veiligheidsventielen maar ook vlamdovers, hebben al de zogenaamde smart option of worden daarop voorbereid. Als geïntegreerde oplossingen bieden de producten een echte meerwaarde: slechts één component, één signaaltransmitter, minder ruimtebeslag, snellere installatie en kostenvoordelen ten opzichte van individuele deeloplossingen.

Real-time informatie voor proces managers

Maar niet alleen de appendages van WITT kunnen in een netwerk worden opgenomen, maar ook andere componenten van de gasvoorziening. Gasmengers, gasanalyzers, reduceerstations, , dome-drukregelaars, terugslagkleppen en veiligheidsafsluiters kunnen in één netwerk worden geïntegreerd. Alle gegevens worden in real time doorgegeven voor maximale transparantie en informatie. Hierdoor kunnen gehele installaties centraal aangestuurd worden voor een verdere procesoptimalisatie en dus kostenbesparing.

Voorbeeld: Smart domedrukregelaars 4.0

WITT dome-drukregelaars worden beschouwd als de beste ter wereld - met de hoogste drukstabiliteit, ongeacht de omstandigheden, een lage drukval en een lange levensduur.

De slimme WITT domedrukregelaar is nog beter. Geïntegreerde sensoren meten de gasdruk en -temperatuur aan de in- en uitgang. De wereldwijd eerste integratie van de sensortechnologie in de regelaar maakt een veel compactere, betrouwbaardere en zuinigere oplossing mogelijk dan voorheen. De echte toegevoegde waarde van 4.0: de daadwerkelijke gasstroom wordt berekend op basis van de gemeten gegevens. Hierdoor krijgt de proces manager extra real-time data, waarmee hij zijn proces efficiënter kan beheren.

Alle gegevens kunnen worden weergegeven op een separaat display en kunnen direct via een netwerkaansluiting naar andere systemen worden verzonden, bijvoorbeeld via telemetriesystemen van cryogene gastanks. Dit zorgt voor een hoge mate van transparantie, nauw gestuurde processen en een maximale productie continuïteit.

Dome-drukregelaars

Voorbeeld: Slimme veiligheidskleppen 4.0

Veiligheidskleppen voorkomen overmatige druk en beschermen zo installaties, machines, productieprocessen en niet in de laatste plaats mensenlevens. Als er sprake is van een gedefinieerde overdruk, opent het veiligheidsventiel. De druk wordt gereduceerd door het gas af te blazen. Zodra de druk onder de ingestelde waarde zakt, sluit de veiligheidsklep direct. Dit gebeurt zo veilig en betrouwbaar dat het openen van het ventiel volledig onopgemerkt kan blijven.

Met de smart optie bieden WITT veiligheidsventielen meer informatie en meer veiligheid. In het ventiel zijn sensoren geïntegreerd die de openingsstatus van het ventiel bewaken. Het veiligheidsventiel stuurt deze status in real time door via een standaard stekkeraansluiting. Met deze informatie heeft de proces manager van de installatie altijd in de gaten of er kritieke situaties ontstaan en kan hij snel ingrijpen als dat nodig is. Fouten in het proces worden gedetecteerd in een vroeg stadium en kunnen worden opgelost voordat het gehele proces in gevaar komt.

Veiligheidskleppen

Voorbeeld: Smart gasmengers 4.0

Smart WITT-gasmengers met elektronische besturing zijn zeer goed te integreren in het netwerk van reeds aangesloten productie management systemen. WITT vertrouwt op het open netwerkprotocol OPC-UA ("Open Platform Communication - Unified Architecture") van de OPC Foundation - een netwerk van al meer dan 600 fabrikanten. De universele interface wordt beschouwd als een wereldwijde standaard in fabrikantonafhankelijke apparaat communicatie en maakt eenvoudige communicatie tussen verschillende systemen mogelijk.

Met Smart World biedt WITT ook de juiste software om verschillende apparaten en systemen aan te sturen. Smart World bundelt alle gegevens van een gasinstallatie op één scherm, van verschillende componenten en onafhankelijk van de fabrikant, door communicatie via de  OPC-UA standaard. De gebruiker heeft volledig controle over alle onderdelen van zijn gasinstallatie. Hij krijgt niet alleen overzicht van het gehele proces, maar kan de individuele units ook direct centraal aansturen door bijvoorbeeld nieuwe grenswaarden te definiëren.

Met WITT 4.0 bent u in staat de veiligheid te verhogen, uw proces te optimaliseren en de continuïteit van uw proces te waarborgen.

Gasmengers