De hoogste kwaliteitsnorm – 'Made in Germany'

Producten voor de omgang met gassen, of het nu gaat om brandgas bij het lassen, een beschermende atmosfeer voor levensmiddelen of ademlucht voor medische toepassingen, vereisen een grote zorgvuldigheid en precisie. 

  • Uitgebreid kwaliteitsbeheersysteem
  • Productie in Duitsland
  • Topkwaliteit en de hoogste precisie
  • Voldoet aan alle relevante standaarden
  • Certificering volgens ISO 9001, ISO 22000, ATEX en PED
  • Periodieke testen door BAM, UL, TÜV, DVGW
  • Internationaal gewaardeerde kwaliteitsbeheermethodes zoals Ishikawa, FMEA of HACCP

   Een omvangrijk kwaliteitsmanagementsysteem garandeert een gelijkblijvend veiligheids- en kwaliteitsniveau voor alles, wat de fabriek in Witten verlaat. Elk product wordt uitgebreid gecontroleerd en getest, voor het uitgeleverd wordt.

   Witt voldoet aan de internationale en nationale normen

   Deze controle wordt uitgebreid en gedekt door regelmatige externe tests, bijvoorbeeld door het 'Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung' (BAM), de 'Underwriters Laboratories UL', TÜV of DVGW. Als fabrikant is WITT onder andere volgens DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 22000 voor de veiligheid van levensmiddelen en volgens ATEX en PED gecontroleerd en gecertificeerd. Witt voldoet aan de internationale en de nationale normen, en beschikt over speciale toelatingen voor medische producten en componenten voor de automobielindustrie.

   WITT steunt voor het sturen op het thema arbeidsveiligheid, milieubescherming, kwaliteit en levensmiddelenveiligheid op een geïntegreerd managementsysteem, waarin alle medewerkers van de onderneming betrokken zijn. Iedereen draagt op die manier bij tot de kwaliteit van de totaalprestatie van de onderneming. Alleen op die manier kan Witt de tevredenheid van zijn klanten garanderen.

   Internationaal erkende QM-systematiek

   Voor de hoogste proces- en productkwaliteit steunt WITT op internationaal erkende QM-systemen. Met behulp van oorzaak-gevolgdiagrammen (ook Ishikawa- of visgraatdiagrammen) worden uitgebreid alle factoren die invloed hebben op de productkwaliteit vastgelegd, gewogen, ingeschat naargelang hun waarschijnlijkheid, en afgebeeld. Mogelijke oorzaken van problemen kunnen geïdentificeerd worden, en doelgericht vermeden.

   Daarnaast wordt voor het preventief voorkomen van fouten bijvoorbeeld gewerkt volgens het FMEA-concept. Deze 'Failure Mode and Effects Analysis' zijn analytische methodes op basis van kengetallen. Al van in de eerste fases van de productontwikkeling worden mogelijke productfouten vooral met het oog op de betekenis voor de klant geanalyseerd en geëvalueerd. Op deze manier kan systematisch een best practice-model worden aangemaakt, dat op andere producten kan worden overgedragen, en helpt om eenmaal herkende zwakke punten principieel te vermijden.

   Vooral voor processen in de levensmiddelenindustrie is het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) -concept algemeen verspreid. Deze gevaarsanalyse aan de hand van kritische controlepunten heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen te verhogen en potentiële gevaren voor de gezondheid te vermijden. In de EU bijvoorbeeld mogen enkel levensmiddelen, die voldoen aan de richtlijnen van het preventief werkende HACCP, verhandeld worden.

   Zie onze certificaten