Bez obaw o nadmierne ciśnienie - Interwiew z David Breil

Breil Portrait

25.10.2016

Zawory bezpieczeństwa chronią przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez ukierunkowane uwalnianie oparów i gazów. O tych pasywnych urządzeniach zabezpieczających opowiada David Breil, specjalista ds. produktów w niemieckiej firmie WITT.

Panie Breil, kto głównie korzysta na zamontowaniu zaworów bezpieczeństwa?
Każdy, kto korzysta z systemów bądź elementów pracujących pod ciśnieniem. Takie zawory zwykle montowane są w zbiornikach ze sprężonym gazem lub pętlach rurociągów, które, na przykład, działają pod ciśnieniem od 16 do 25 barów. Zawory bezpieczeństwa zapobiegają poważnym wypadkom, zwalniając ciśnienie i nie dopuszczając do kumulacji nadciśnienia, które stałoby się niebezpieczne dla systemów i ludzi.

 

O jakich zagrożeniach mowa?

Zagrożenia mogą wynikać z niewłaściwego zaprojektowania bądź użytkowania instalacji. W krótkim czasie może dojść do znacznego wzrostu ciśnienia i przekroczenia progu wytrzymałości materiału. Zawory bezpieczeństwa są ostatnią linią obrony mającą zapobiec uszkodzeniom.

 

Czy to oznacza więc, że zawory bezpieczeństwa potrzebne są wyłącznie podczas pracy w warunkach wysokiego ciśnienia?

Absolutnie nie. Nadmierne ciśnienie może również przynieść niepożądane skutki podczas pracy z niskim ciśnieniem, na przykład poniżej 500 milibarów. Wówczas nie chodzi już raczej o ochronę zdrowia i życia, ale o wpływ na jakość produktów czy wykorzystywanych urządzeń. Mam tu na myśli zastosowania takie jak podajniki do transportu delikatnych urządzeń high-tech, izolatory i systemy komór rękawicowych bądź piece przemysłowe pracujące w atmosferze ochronnej. Nawet niewielkie wahania ciśnienia mogą stanowić zagrożenie dla powodzenia procesu. To właśnie tutaj czułe zawory Witt z serii AV, o ciśnieniu roboczym 5 milibarów mogą okazać się naprawdę przydatne.

 

Jak działają te zawory bezpieczeństwa?

Nasze wysokiej jakości zawory wyposażone są w sprężyny i działają w sposób bezpośredni. Oznacza to, że w momencie, gdy osiągnięte zostaje ciśnienie robocze, mechanizm ze sprężyną ustępuje i otwiera zawór, uwalniając nadmiar ciśnienia. Następnie automatycznie zamyka się po wyrównaniu ciśnienia. Cały proces powtórzy się, jeśli dojdzie do ponownego wzrostu jego wartości.

 

W jakim zakresie ciśnienia można używać zaworów bezpieczeństwa?
Zawory Witt mają bardzo szeroki zakres pracy. Ustalona wartość ciśnienia uruchamiająca mechanizm może wynosić od 5 milibarów do 45 barów, w zależności od modelu. Wobec tego nawet najmniejsza zmiana w ciśnieniu może zostać wykryta. Jak już wcześniej wspominałem, jest to ważne w przypadku ochrony wrażliwych systemów i obudów. Jednocześnie mają one wysoką przepustowość sięgającą 970 m³/h w temperaturach od -60 do +270°C, a z racji ich niewielkiego rozmiaru można je zainstalować właściwie wszędzie i w dowolnej orientacji. W przypadku zaworów bezpieczeństwa działających w zakresie milibarów, ta ostatnia musi być jednak określona wcześniej, tak, aby firma Witt mogła dostosować ciśnienie robocze do tego panującego w systemie.

 

W Waszej ofercie znajdują się również specjalne zawory z certyfikatem TÜV dlaczego?

Przed dostarczeniem produktu Witt zawsze sprawdza całą linię produkcyjną, element po elemencie. Testy ustalonego ciśnienia każdego urządzenia obserwowane są przez Inspektora TÜV, który sporządza również protokół. Te indywidualne dopuszczenia zlecane są dla modeli pracujących w warunkach wyższego ciśnienia, i są zgodne z dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych, co potwierdza posiadany przez nas certyfikat. Oferujemy jednak również tę usługę dla wszystkich naszych modeli pracujących pod niższym ciśnieniem, dzięki czemu nasi klienci mogą otrzymać zewnętrzny certyfikat gwarantujący spokój w kwestii bezpieczeństwa systemu.

 

Jakie są dodatkowe kryteria przy wyborze zaworów bezpieczeństwa?

Ważną rolę odgrywa rodzaj gazu. Do budowy infrastruktury służącej do magazynowania gazów technicznych standardowo używamy mosiądzu. W większości przypadków substancje agresywne bądź żrące wymagają zbiorników ze stali nierdzewnej, która wykorzystywana jest na przykład do zabezpieczania instalacji z biogazem. Alternatywnie można wykorzystać aluminium. Oprócz obudowy należy również dostosować uszczelki. W zależności od rodzaju gazu mamy do dyspozycji różne typy materiałów.

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny