Medyczne powietrze w szpitalach dzięki systemom mieszania gazów

M E D M G E N Neu

30.06.2020

Najwyższa czystość, maksymalne bezpieczeństwo dostaw, wszystko to za optymalną cenę gwarantują stacjonarne mieszalniki gazów zaprojektowane do produkcji syntetycznego powietrza medycznego.

Higieniczne, bezpieczne i opłacalne

Powietrze na potrzeby zastosowań medycznych musi spełniać szczególnie surowe normy. Takie powietrze medyczne, zwane również jako powietrze syntetyczne, to zgodnie z definicją z Farmakopei Europejskiej, wyrób medyczny. Najwyższa czystość, maksymalne bezpieczeństwo dostaw, wszystko to za optymalną cenę gwarantują stacjonarne mieszalniki gazów zaprojektowane do produkcji syntetycznego powietrza medycznego. Mieszalniki gazów przeznaczone do produkcji syntetycznego powietrza, dostarczane przez niemieckiego dostawcę Witt-Gasetechnik, potwierdzają swoją wartość w niezliczonej ilości instalacji medycznych,

Zastosowanie powietrza medycznego to na ogół obowiązek farmaceuty. To farmaceuta powinien zapewnić jego zgodność z wartościami granicznymi opisanymi w Farmakopei Europejskiej. Często stosuje się powietrze z otoczenia, które jest sprężane przez sprężarki. Z centralnego systemu doprowadzania gazu, powietrze medyczne jest przekierowywane do wszystkich obszarów w szpitalu, w których przebywają pacjenci, czy to na potrzeby wentylacji, czy w celu pracy ze sprzętem medycznym zasilanym przez sprzężone powietrze.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza z otoczenia

Uważa się, że wykorzystanie powietrza z otoczenia to najprostszy i najtańszy sposób na uzyskanie powietrza medycznego. Jednak w naturalnym powietrzu z otoczenia znajdują się zanieczyszczenia takie, jak oleje, ciała stałe lub pyły, tlenek siarki, tlenek węgla oraz inne zanieczyszczenia środowiskowe. Zwłaszcza w przypadku aglomeracji, stan ten może prowadzić do znacznego pogorszenia jakości powietrza. Aby uzyskać zgodność z wartościami granicznymi oraz zachować maksymalną dozwoloną zawartość wilgoci, konieczne jest zastosowanie procesów dokładnego oczyszczania. Filtry wstępne, filtry z węglem aktywnym, osuszacze adsorpcyjne, filtry dokładnego oczyszczania - dostępne na rynku systemy oczyszczania obejmują do 7 etapów zastosowanych w konwencjonalnej technologii z zastosowaniem sprężarek. Koszty ponoszone z zakupem i utrzymaniem takich systemów są odpowiednio wysokie. A w skrajnych przypadkach, wykorzystanie powietrza z otoczenia w celu wentylacji może obniżyć poziom opieki nad pacjentem, pomimo zastosowania nowoczesnych filtrów, np. w przypadku dużego pożaru w okolicy lub dużych ilości smogu w danej aglomeracji.

Sytuacja zmienia się wraz z zastosowaniem systemów mieszania służących do wytwarzania „syntetycznego” powietrza, mieszaniny tlenu i azotu w takich samych proporcjach, jak w atmosferze. Technologia ta to gwarancja powietrza medycznego o optymalnej czystości, niezależnie od warunków zewnętrznych, zapewnia maksymalną niezawodność dostaw. Jest również bardzo opłacalna.

Najwyższa czystość oraz bezpieczeństwo dostaw dzięki syntetycznemu powietrzu medycznemu

Nowoczesne mieszalniki gazów, takie jak MED-MG firmy Witt, spełniają surowe wymogi dotyczące jakości projektu, materiałów i wykonania. Wykorzystywane są czyste postaci poszczególnych gazów. Nie ma konieczności dalszych przygotowań, filtrowania czy osuszania. Dzięki temu, do pacjentów dostarczane jest powietrze o optymalnym składzie i najwyższej czystości.

Ponadto, szpitale zyskują bezpieczeństwo dostaw na najwyższym poziomie. Konstrukcja redundantna wszystkich elementów systemu, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa, jest gwarancją pełnej i ciągłej funkcjonalności. Dwa niezależne analizatory gazów gwarantują produkcję zawsze właściwej mieszaniny tlenu i azotu. W przypadku awarii, system automatycznie przełącza się na zasilanie równoległe. Gwarantuje to ciągłą dostawę powietrza do pacjentów.

Korzyści gospodarcze poprzez stacjonarne wytwarzanie

Należy także zaznaczyć, że wytwarzanie powietrza medycznego z wykorzystaniem systemów mieszania gazów jest niezwykle oszczędne. Koszty inwestycji są stosunkowo niskie. Zazwyczaj możliwa jest integracja z istniejącym systemem dystrybucji powietrza. Przede wszystkim jednak, koszty bieżące dają naszym systemom wyraźną przewagę nad technologią wykorzystującą sprężarki. Ich działanie zużywa niewiele energii, a koszty regularnych prac konserwacyjnych również są znacznie niższe.

„Mieszalniki syntetycznego powietrza gwarantują najwyższy standard w kwestii czystości, bezpieczeństwa dostaw oraz oszczędności. Jest to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie stacjonarnego wytwarzanie powietrza medycznego w szpitalach”, podkreśla Martin Bender, dyrektor zarządzający firmy Witt-Gasetechnik.

Mieszalniki powietrza syntetycznego są certyfikowane i zatwierdzane jako wyroby medyczne klasy IIb, oznaczane symbolem CE zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG (uzupełnioną o Dyrektywę 2007/47/WE) oraz projektowane zgodnie z normą DIN ISO 7396-1.

Mieszalnik gazów MED-MG

Cofnij
Krzysztof Czerwinski

Zadzwoń do nas!

Krzysztof Czerwinski

+48 71-352 28 56

Wyślij zapytanie
Kontakt zwrotny