Afschermen en gloeien van metaalproducten

Kwaliteit in de thermische procestechniek? Het mengsel doet het!

Staal moet bij de veredeling hard, sterk en beschermd worden. Een onmisbare helper daarbij is het formeergas. De staalindustrie gebruikt het in uiteenlopende samenstellingen voor de oppervlakteveredeling van haar producten. Formeergas wordt gebruikt in de verschillende verwerkingsprocessen zoals bijv. gloeien en polijsten, voor het harden en het versterken van het staal. Maar net zo veelzijdig als de toepassing van formeergas is, zo precies moet de samenstelling ervan afgestemd zijn op de speciale toepassingen.

WITT-gasmenginstallaties voor de hoogste betrouwbaarheid

De bescherm- en oppervlakteveredeling vergt een grote mengnauwkeurigheid met zeer nauwe toleranties. De grootste betrouwbaarheid bij de veredeling van staal vraagt echter ook om de noodzakelijke veiligheid. De producten van WITT staan voor beide: precisie en veiligheid.

De formeergasinrichtingen van WITT onderscheiden zich daarbij door hun speciale aanpassing aan de gestelde opgave. Van de beschermgasmenger voor de staalproductie tot de tijdgestuurde gasdoseerinrichting voor de carboneeroven. WITT biedt individuele oplossingen. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met eisen zoals de hoeveelheid menggas, de procentuele samenstelling, de drukverhoudingen en een eventuele ovenspoeling.

Als dat nodig is: veiligheid door gasanalyse!

Het gebruik van gasanalysesystemen van WITT staat voor de beveiliging van de processen. Als beveiliging kan bijvoorbeeld een H2-nooduitschakeling geactiveerd worden, van zodra in het mengsel een H2-aandeel van 5% overschreden wordt. In dit geval kan de H2-toevoer onderbroken worden, en automatisch met stikstof inert worden gemaakt.

Ook een automatische overschakeling op een noodtoevoer en een keure aan andere alarmafhandelingen zijn mogelijk. De WITT-gasanalysatoren bewaken verder de juiste menging van de formeergassen. Met de mogelijkheid de minimale en de maximale grenswaarden te definiëren kan aan deze eis veilig en betrouwbaar worden voldaan.

Het gebruik van WITT-gasmendinstallaties, in combinatie met gasanalysesystemen biedt de gebruiker veiligheid in de omgang met brandbare gassen en beschermt de mens, de machine, en het product. Hiervoor staat de naam WITT: hoge betrouwbaarheid, precisie, en veiligheid.