Gebruik van menggas bij het afvullen en het tappen van bier

Van zodra bier gefermenteerd is, leidt contact met zuurstof (of met lucht, die zoals bekend ca. 21% zuurstof bevat) tot bederf van het bier, en verkort de houdbaarheid. Om deze effecten af te zwakken resp. te vermijden, wordt bier onder een 'mantel' van een beschermend gas zoals CO2 of stikstof of een mengsel van beide verwerkt.

Dit is bijzonder belangrijk van zodra het bier gecarboniseerd resp. met stikstof behandeld werd. Op deze manier wordt niet alleen de zuurstof ver van het bier gehouden, maar verhindert de aan het bieroppervlak onder druk staande gasbuffer gelijktijdig ook het ontsnappen van de in het bier opgeloste gassen. Andere voorbeelden voor het gebruik van menggas als beschermende atmosfeer in de bierindustrie zijn het afvullen van de vaten onder gasdruk, en het tappen.

Het afvullen van bier onder beschermende atmosfeer met WITT-gasmengers

Voor het bier in de vaten wordt gebracht, moet de lucht die zich in het vat bevindt, onder druk door een atmosfeer bestaande uit een inert gas of een gasmengsel vervangen worden. Deze atmosfeer bestaat vaak uit een op het product afgestemd mengsel van CO2 en stikstof. Indien het gaat om met stikstof verrijkt bier is het gebruik van menggas onontbeerlijk, om de beide gassen in het bier gescheiden te houden. En dit is het punt waarop de meeste grote Engelse en enkele overzeese brouwerijen steunen op de gasmengproducten en de ervaring van WITT.

WITT-gasmengsystemen en gasanalyse-apparatuur

Standaard WITT-gasmengers van de MG-serie leveren tussen 50 en 500 m³ menggas per uur. Het mengsel kunt u naar wens tussen 0-100% kiezen, en dat bij een nauwkeurigheid van ± 0,5%. Wijzigingen aan het mengsel voert u – naargelang het systeem – manueel of elektronisch door, waarbij dat in dit laatste geval ook van op afstand kan. Tenslotte kunt u het geproduceerde gasmengsel bewaken met WITT-gasanalysatoren. Dit garandeert een optimale kwaliteit.

Het gebruik van menggas bij het biertappen

Het gebruik van onder druk staand gas voor het tappen van bier is geen nieuw idee. In feite is deze techniek al vanaf het invoeren van onder gasdruk in vaten afgevuld bier standaard sedert de late vijftiger jaren.

Hij heeft meerdere voordelen: de nood aan dure pompen vervalt, het bier krijgt een mooie kraag, en omdat het contact met lucht wordt voorkomen, is de kwaliteit van het bier in het aangebroken vat tot op het einde verzekerd.

Zuiver CO2 heeft ten opzichte van het menggas daarbij een uitgesproken nadeel: indien het bier een langere weg moet afleggen vanuit een dieper gelegen kelder, moet de gasdruk, nodig voor het bereiken van de gewenste tapcapaciteit, vaak wezenlijk groter zijn dan de druk, die het uitdrijven van het bier verhindert (evenwichtsdruk). Dat leidt tot een overcarboneren van het bier en een bier onvermijdelijk bierverlies, omdat het bier bij te tappen te sterk schuimt.

Een zeer eenvoudige manier om dit probleem op te lossen is het gebruik van een gasmengsel van stikstof en CO2. Indien het gaat om een met stikstof verrijkt ale- of stout-bier, is het stikstofaandeel in het gas onontbeerlijk om de gewenste hoeveelheid opgeloste stikstof in het bier te behouden.

Indien u bijvoorbeeld een gasmengsel van 50% stikstof en 50% CO2 gebruikt bij een absolute druk van 3 bar, dan leveren de stikstof en het CO2 elk de helft van deze druk (1,5 bar). Op deze manier kunt u door het wijzigen van dit mengsel - en daarmee de partiële drukken van de afzonderlijke gassen- de aandelen aan opgeloste stikstof en CO2 voor het product optimaliseren. Dit is onafhankelijk van het feit welke druk er voor een snel tappen nodig is.

Vanzelfsprekend kunt u menggas betrekken van uw gasleverancier. Menggas is echter duur, en het gebruik ervan wordt uiteindelijk gecompliceerd vanaf het moment dat u voor verschillende bieren uiteenlopende gasmengsels nodig heeft. Bovendien zijn er toepassingen, waarbij de samenstelling van het menggas veranderd moet worden.

Dit probleem kunt u omzeilen door slechts telkens een fles CO2 en een fles stikstof (of elke andere stikstofbron, zoals bijv. een N2-generator) aan te schaffen, en een door WITT speciaal voor deze toepassing ontwikkelde gasmenger van het type KM 20 te gebruiken. Met deze SK-toegelaten gasmengers krijgt u verschillende en precies die gasmengsels uit slechts twee gasflessen. Net wat u voor uw bieren in combinatie met de ruimtelijke inrichting van uw bar en kelder of koelruimte nodig heeft.

De gasmenger is beschikbaar als onderdeel van klein, volledig systeem - ingebouwd in een roestvrij stalen behuizing, eenvoudig aan de wand te monteren. Deze volledige eenheid omvat een drukregelaar, manometer en veiligheidsventiel. Ze is zeer eenvoudig te installeren en wordt geleverd met de benodigde montagetoebehoren.

Bekijk ons gespecialiseerde productassortiment:

Gasmengers

Gasanalysers

Lekdetectie voor verpakkingen

 

Voor een compleet overzicht bekijk onze brochures:

Brochure MAP

MAP White Paper