Het ontwerp maakt het verschil

Dome-drukregelaars

22.02.2022

De drukregelaars met een dome beloven een maximale constante van de gasdruk. Bij deze drukregelaars wordt de vereiste werkdruk geregeld door een gasdruk in plaats van door een veer.

De gastechnologiespecialisten van WITT hebben deze technologie geperfectioneerd. Maar hoe werkt het precies, en wat zijn de verschillen?

Dome-drukregelaars zijn van enorm belang voor de kwaliteit van de gasvoorziening: goede dome-drukregelaars regelen de gasdruk constant, zelfs bij fluctuerende inlaatdrukken of afname hoeveelheden, en maken hoge flowa mogelijk, zelfs bij kleine drukverschillen. De altijd constante werkdruk zorgt voor een constante gasconcentratie en dus voor de kwaliteit van de downstream-processen.

Gasdruk in plaats van veer

In conventionele gasdrukregelaars levert een eenvoudige spiraalveer de nodige tegenkracht om de toegepaste gasdruk te reduceren tot de gewenste werkdruk.

Bij drukregelaars met drukvereffenings dome daarentegen wordt de vereiste tegenkracht verkregen door de gasdruk. Het zogenaamde stuurgas vormt een soort gaskussen en drukt op een membraan waarvan de slag wordt overgebracht op de klepzitting. De klep wordt geopend door de druk van het stuurgas. Het doorstromende gas werkt achter de klepzitting als tegenhanger van de stuurdruk op het membraan. De controledruk en de werkdruk compenseren elkaar permanent en bereiken een stabiel evenwicht. De werkdruk blijft dus constant, zelfs bij schommelende opnemingshoeveelheden.

Pilot en dome-drukregelaar in  één behuizing.

In dynamische systemen wordt gewoonlijk een extra stuurdrukregelaar gebruikt. De gebruiker past de druk die op de dome-drukregelaar wordt uitgeoefend op elk moment eenvoudig aan via de geïntegreerde stuurdrukregelaar en regelt zo de vereiste werkdruk.

WITT heeft op unieke wijze de stuurdruk en de dome-drukregelaar in één behuizing geïntegreerd, een complete oplossing die in elke positie kan worden geïnstalleerd, inclusief manometer. De compacte regelaar is volledig gemonteerd, getest en klaar voor onmiddellijk gebruik. Dit betekent weinig ruimte en zeer weinig installatie- en onderhoudswerk voor de gebruiker, met de bijbehorende tijd- en kostenbesparingen.

Bovendien hebben WITT-regelaars enkele speciale kenmerken: Het te proces gas wordt ook gebruikt voor de stuurdruk. Een afzonderlijke gasbron is niet nodig - een bijzonder ongecompliceerde en kostenbesparende procedure dankzij deze "inherente mediumregeling".

WITT-drukregelaars met dome sturing meten de uitgaande werkdruk op via de zogenaamde "Pilot Control Tube" aan de uitgang van de drukregelaar. Met andere woorden, precies op het punt dat relevant is voor een correcte regeling van de werkdruk. Bovendien balanceert het "Balanced Seat Design" de klepzitting aan beide zijden tegen de gas neerwaartse druk. Zelfs bij stroomopwaartse drukschommelingen blijft de werkdruk voor de gebruiker constant.

Bovendien rust het membraan van WITT-dome’s niet rechtstreeks op de klepzitting, maar geeft het de slagbeweging door via een speciale membraanplaat. Dit maakt een zeer nauwkeurige drukregeling mogelijk.

Constante druk curve

De verschillen voor de gebruiker liggen voor de hand: bij andere dome-drukregelaars daalt de drukcurve meestal, d.w.z. hoe meer gas wordt onttrokken, hoe lager de beschikbare druk wordt. Bij WITT-dome’s blijft de werkdruk over het gehele mogelijke druk / flow bereik praktisch onveranderd. Bijregelen is niet nodig.

WITT-dome-drukregelaars compenseren ook buitengewoon snel veranderingen in de stroomopwaartse druk. Schommelingen in de werkdruk of het beruchte flutteren komen niet voor. Ook het drukverlies of drukverschil is minimaal: zelfs met een drukverschil van slechts 1 bar tussen in en uitgaande druk is een nauwkeurige regeling mogelijk. Dit betekent dat zowel zeer kleine als zeer grote drukverschillen kunnen worden geregeld. De drukregelaars zijn ontworpen en gereinigd voor O2 volgens de EIGA-richtlijnen.

 

Voordelen voor vele toepassingen

De voordelen van de drukregelaars met dome regeling van WITT komen tot uiting in talrijke toepassingen. Wanneer een hoge drukstabiliteit, hoge flows en lage drukverliezen vereist zijn, zijn drukregelaars met dome-sturing de beste keuze.  Bijvoorbeeld in CO2-systemen voor de toevoer van lasgassen. Hier schommelt het verbruik vaak sterk, afhankelijk van het aantal afnamepunten dat op dat moment wordt gebruikt. Met de WITT dome-drukregelaars blijft de werkdruk stabiel.

De regelaars worden ook vaak gebruikt voor industriële gastoevoer met hoge druk, bijvoorbeeld stroomafwaarts van een tube-trailer, een tank of een gascilinderbundel. Het lage drukverlies van de regelaars maakt hier een maximale lediging van de bronnen mogelijk.

Drukregelaars met dome’s zijn ook geschikt voor de levering van gas aan voedseltoepassingen of bijvoorbeeld voor het purgen van gas met stikstof in de chemische industrie.

Zij worden ook in andere machines geïnstalleerd, bijvoorbeeld voor een correcte gasdosering in brandsnijmachines. Hier worden ze bestuurd via elektrische proportionele kleppen. 

Voordelen zijn ook te zien bij het gebruik van verdamperuitlaten van cryogene tanks.  Dome vormige drukregelaars houden de uitlaatdruk constant, zelfs bij sterk wisselende onttrekkingshoeveelheden.

WITT Dome-drukregelaars zijn ook verkrijgbaar als "slimme" drukregelaars. De geïntegreerde sensortechnologie meet de inlaat- en uitlaatdruk en de gastemperaturen zonder de normaal noodzakelijke externe sensoren en transmitters.

De bepaalde gegevens van de SMART-modellen worden in real time weergegeven op een klein display in de fitting en per signaal naar de gewenste plaats gezonden. Op die manier kunnen de verantwoordelijken snel ingrijpen indien actie vereist is. Dit garandeert maximale bedrijfszekerheid en nauwkeurige proces verlopen. 

Dome-drukregelaars

Terug