Controle van de dichtheid van verpakkingen - beschermt de kwaliteit van uw producten.

Het verpakken onder een beschermende atmosfeer (Modified Atmosphere Packaging = MAP) vestigde zich sedert lange tijd in de levensmiddelenindustrie. Fabrikant en verbruiker weten de voordelen zoals blijvend verse waren zonder bewaarmiddelen naar waarde te schatten. Maar deze wijze van verpakken is complex. Naast de restzuurstofanalyse, bijvoorbeeld met de WITT OXYBABY®, is de dichtheidscontrole van de verpakking bij de kwalitietscontrole reeds lang onmisbaar geworden.

Al in 2003 introduceerde WITT met de LEAK-MASTER® serie een oplossing voor de dichteidscontrole. Onder beschermgas verpakte producten bevatten in de meeste gevallen als bestanddeel van de beschermende atmosfeer CO2 – andere producten genereren zelf CO2. De LEAK-MASTER®gebruikt dit CO2 als speurgas. De producten gaan na het verpakkingsproces naar de meetkamer. Deze wordt kortstondig geëvacueerd. De onderdruk laat uit ondichte verpakkingen CO2 ontsnappen, wat door een hooggevoelige sensor geregistreerd wordt. Een door WITT ontwikkeld meetsysteem evalueert de signalen. Zelfs de kleinste ondichtheden kunnen op deze manier ontdekt worden.

Omdat dit een non-destructieve methode is, is ze zowel geschikt voor steekproeven met de LEAK-MASTER® PRO2 of PRO of voor het in-line controleren met de LEAK-MASTER® MAPMAX. Met de wereldwijd unieke 15 cycli per minuut en de mogelijkheid, volledige dozen of kartons te testen, laat de MAPMAX een echte 100% controle toe voor 100% veiligheid.

Alternatief biedt WITT overigens ook een steekproefsysteem met een waterbad. De LEAK-MASTER® EASY is bijzonder intuïtief in het gebruik. De verpakking wordt in een met water gevulde kamer gebracht. De kamer wordt geëvacueerd. Door de ontstaande onderdruk blaast de verpakking zich op. Uit eventuele ondichtheden ontsnapt lucht, die onder de vorm van bellen in het water zichtbaar wordt. De gebruiker merkt meteen op welke plaats de verpakking lekt.

Apparaten van de LEAK-MASTER® reeks bewezen over heel Europa reeds hun kwaliteit in talrijke installaties voor kwaliteitscontrole. De gebruiker kan op die manier zeker zijn, dat zijn producten steeds in de beste kwaliteit bij de verbruiker aankomen, en voorkomt overbodige terugzendingen, eventuele imagoschade, wettelijke aansprakelijkheid, en in het ergste geval het verlies van de klant.

Lekdetectie