Inline-dichtheidscontrole van levensmiddelenverpakkingen: LEAK-MASTER MAPMAX

Inline-lekdetectie voor verpakkingen d.m.v. CO2-gas

Tot 15 cycli per minuut – dat is niet alleen wereldwijd uniek, maar maakt ook een 100% controle mogelijk van uw verpakkingen met beschermende atmosfeer.

Met de modernste technologie en hoogontwikkelde sensoren spoort de LEAK-MASTER® MAPMAX ook de kleinste lekken in beschermgasverpakkingen op – bij individuele verpakkingen, herverpakkingen of volledige transportverpakkingen. In het geval van een lek zijn er verschillende opties voor de communicatie met voorgaande of navolgende systemen, zoals bijvoorbeeld het afgeven van een alarm of het activeren van een uitwerpinrichting voor de ondichte verpakking.

U wilt meer weten over dichtheidscontrole? Bezoekt u www.leak-master.de!