Dichtheidscontrole van verpakkingen in een waterbad (bellentest): LEAK-MASTER® EASY

Dichtheidscontrole / sealnaadcontrole in waterbad met de LEAK-MASTER® EASY

Vele producten en verpakkingen moeten dicht zijn. Voor al die gevallen waarin de dichtheid van een product vereist is, is er een eenvoudige maar hoogst effectieve manier om de dichtheid en de sealnaad te testen en ondichte producten te vermijden.  De LEAK_MASTER® EASY is een dichtheidscontrole-apparaat op waterbasis. Deze wijze van dichtheidscontrole maakt het opsporen mogelijk van zelfs de kleinste lekken, samen met een controle van sealnaden zonder gebruik van additioneel speurgas. Het principe van deze dichtheidscontrole, die ook bekend staat als waterbadcontrole, blaastest of bellentest, steunt op een van de oudste en intuïtiefste dichtheidscontrolemethodes: het gebruik van een waterbad.

 

Hoe werkt de dichtheidscontrole in een waterbad?

De dichtheidscontrole met de LEAK-MASTER® EASY kan niet eenvoudiger, de bediening is werkelijk eenvoudig. Het te controleren product, bijvoorbeeld een verpakking levensmiddelen, wordt in de met water gevulde testkamer gebracht. Door het sluiten van het deksel wordt de verpakking onder water gedrukt. De luchtruimte boven de waterspiegel wordt leeggezogen, zodat er een vacuüm ontstaat. Op ondichte plaatsen, bijvoorbeeld aan de sealnaad, treedt er nu lucht of vulgas uit het product, en dat parelt onder de vorm van luchtbellen goed zichtbaar naar boven. Zo kan ook met het blote oog vastgesteld worden, op welke plaats het product ondicht is, of dat een verpakking bijvoorbeeld een defecte sealnaad vertoont.

 

Dichtheidscontrole met de LEAK-MASTER® EASY – eenvoudig, maar bijzonder

De EASY scoort in vergelijking met andere apparaten voor dichtheid-, sealnaadcontrole met enkele bijzonderheden:
 

 • Voor het verzorgen van het vereiste vacuüm gebruikt de LEAK-MASTER® EASY dichtheidscontrole enkel perslucht met behulp van een venturi-buis. U heeft geen elektriciteit nodig om de dichtheid van de producten te verifiëren.
 • Optioneel met elektrische vacuümpomp
 • De LEAK-MASTER® EASY is gebouwd met roestvrij staal en hoogwaardig acryl. De royaal gedimensioneerde wanddikte laat een vacuüm toe van tot 200 mbar absoluut. Voldoende, om de dichtheid van elk product te testen.
   
 • Een veiligheidsventiel beschermt de EASY tegen te grote onderdrukken, en verlengt zo de levensduur van het dichtheidscontrole-apparaat.
   
 • Het gevulde waterbad laat zich na gebruik snel, eenvoudig en comfortabel legen via een kraan aan de onderzijde.
   
 • Met een speciale vacuümset kan ook de dichtheid van vacuümverpakkingen worden gecontroleerd.
   
 • Een optioneel vacuümhoudventiel sluit de kamer na het ontstaan van het vacuüm af. Ideaal voor de dichtheidscontrole over een langere periode zonder permanent gebruik van perslucht.
   
 • Optioneel biedt WITT een geijkte manometer aan met DKD/ DAkkS-attest.
   
 • Om verschillende verpakkings- en productgroottes op dichtheid te kunnen testen, is de LEAK-MASTER® EASY beschikbaar in 7 verschillende kamerafmetingen. 

 

Dichtheidscontrole-apparaat met elektronische sturing

Voor de dichtheidscontrole in een waterbad met de LEAK-MASTER® EASY is als optie ook een elektronische sturing beschikbaar. De PLUS-sturing versnelt en standaardiseert testprocedures. Vooraf ingestelde meetprogramma's laten een dichtheidscontrole toe, die door de steeds dezelfde testcriteria verregaand onafhankelijk is van de tester. De tester brengt enkel het product in de kamer, en start de test. Automatisch wordt het vooraf ingestelde vacuüm ingesteld, en over de gewenste testduur aangehouden. De tester let op de luchtbellen en moet het resultaat van de dichtheidscontrole op het scherm invoeren. De LEAK-MASTER® EASY PLUS laat bovendien een gemakkelijk databeheer toe, naast de eenvoudige documentatie van de meetresultaten.
 

 

Vastheidstest en hoogstesimulatie

Naast de klassieke dichtheidscontrole kan de LEAK-MASTER® EASY nog meer. In de droge kamer kunt u eenvoudig sealnaadtesten, resp. burst-testen doorvoeren. Voor producten, die met het vliegtuig worden getransporteerd, bestaat bovendien de mogelijkheid hoogte-simulatietests uit te voeren. Met de elektrische PLUS-sturing kunnen makkelijk drukhellingen en voor vliegtuigen typische drukschommelingen worden gesimuleerd.

 

Dichtheidscontrole / sealnaadcontrole voor talloze toepassingen

Overal waar ondichte plaatsen kritiek zijn voor de kwaliteit van een product, kan een apparaat voor dichtheidscontrole gebruikt worden. Hiermee kunnen lekken in het materiaal, op verbindingsplaatsen, zegelnaden of sluitingen worden gedetecteerd, voor het product aan de klant wordt geleverd.

Zeer vaak wordt de LEAK-MASTER® EASY dichtheidscontrole gebruikt voor het testen van de verpakking van levensmiddelen, zowel die met een beschermende atmosfeer als die met een vacuüm. Deze levensmiddelen gaan van vlees en vis over melkproducten en kaas, brood, pasta en snacks tot koffie, ontbijtgranen of dierenvoeding. Naast de verpakkingen van levensmiddelen worden vaak ook verpakkingen voor medische en farmaceutische producten getest.

De op dichtheid gecontroleerde, stabiele en soepele verpakkingen kunnen zakken uit buisfolie, stazakken, puntzakken, diepgetrokken schalen, vacuümverpakkingen, blisterverpakkingen, zakjes, capsules, PET-flessen, dozen en hersluitbare verpakkingen zijn. Voor farmaceutische producten worden vaak ampullen, flacons of blisterverpakkingen getest. Ook verpakkingen voor vochtige doekjes kunnen op dichtheid en integriteit van de zegelnaad getest worden.

Naast verpakkingen worden vaak ook producten getest, waarbij ondichte plaatsen invloed hebben op hun werking. Daartoe horen luchtkussenfolies, verstralers en andere auto-onderdelen, elektronische onderdelen, vlotters, endoscopische camerasystemen en veel meer. De dichtheidscontrole kan in al deze gevallen in een waterbad eenvoudig en snel worden doorgevoerd.
 

Oorzaken ondichte verpakkingen

Bij de productie en het sluiten van verpakkingen zijn er talloze fouten mogelijk, die kunnen leiden tot lekken. Bij verpakkingen met beschermgas en bij vacuümverpakkingen is met name de sealnaad vaak verantwoordelijk voor ondichtheden of lekken. De oorzaken zijn velerlei: een verkeerde temperatuur- of drukverdeling, verkeerde instelling van het sluitgereedschap, verontreinigd of versleten gereedschap, en een vervuilde naad. Natuurlijk kan ook het foliemateriaal defect zijn, en er toe leiden dat een volledige serie verpakkingen lekken vertoont. Een ander kritisch punt voor mogelijke ondichtheden is de sluiting.

 

Dichtheidscontrole conform standaarden en normen

 • WITT is gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 22000 
   
 • De LEAK-MASTER® EASY is geschikt voor levensmiddelen conform de EG-verordening nr. 1935/2004.
 • De LEAK-MASTER EASY lekdetectoren kunnen worden gebruikt voor het doorvoeren van een veelheid aan ASTM-testmethodes voor het herkennen van lekken en dichtheid.
 • ASTM D3078 standaard-testmethode voor het vaststellen van lekken in soepele verpakkingen door blaasemissie
 • ASTM D6653 standaard-testmethode voor het bepalen van de invloed van grote hoogte op verpakkingssystemen met behulp van de vacuümwerkwijze
 • ASTM D4169 Standaard werkwijze voor het testen van de prestaties van verzendverpakkingen en -systemen
 • Standaard-testmethode volgens ASTM D4991 voor het testen op lekkages van lege starre recipiënten met behulp van de vacuümwerkwijze
 • ASTM D5094 standaard-testmethode voor vloeistoflekken bij recipiënten met schroef- of lug style-sluitingen
 • ASTM F2096 standaard-testmethode voor het herkennen van lekken in verpakkingen door interne drukopslag (bubble test) - Gebruik van onze optionele adapter

 

Nog meer dichtheidscontrole

Voor nadere informatie over de voordelen en de methodes van de dichtheidscontrole op het vlak van de Modified Atmosphere Packaging bezoekt u de www.leak-master.net. 

 

 

See practical leak testing examples