Drukregelstations

Drukregelstations

Hoofddrukregelstations dienen voor de drukreductie van verdichte gassen. Ze voeden aangesloten systemen - bijvoorbeeld ringleidingen - met een gereduceerde gasdruk.

Voor het garanderen van een continu gastoevoer zijn omschakelbare hoofddrukregelstations, die tussen twee voedingsbronnen manueel of automatisch omschakelbaar zijn, aanbevolen.

WITT biedt een breed spectrum aan uiteenlopende drukregelstations voor haast alle technische gassen en met druk- en debieteisen.