Gasfilters

WITT-gasfilters maken het mogelijk om onzuiverheden in technische gassen zoals te filteren zoals acetyleen, argon, zuurstof, waterstof, methaan, kooldioxide, helium, perslucht en ethyleen.

Meer informatie over gasfilters

Gasfilters voor pijpleidingen en tappunten

WITT-gasfilters maken het mogelijk om onzuiverheden in technische gassen zoals te filteren zoals acetyleen, argon, zuurstof, waterstof, methaan, kooldioxide, helium, perslucht en ethyleen.

Zo beschermen ze de achterliggende appendages in het systeem. Sommige gasfilters worden ook wel gasreinigers genoemd.

Gassen die voor industriële doeleinden worden gebruikt, kunnen onzuiverheden bevatten, hetzij als gevolg van een lagere gaskwaliteit, hetzij als gevolg van residuen en verontreiniging in leidingsystemen of gastransportsystemen.

Deze kleine vuil- en oliedeeltjes worden bijvoorbeeld veroorzaakt door corrosie van de leidingen of door de werking van de in het systeem gemonteerde appendages zoals magneetafsluiters, fittingen etc.

De kleinste deeltjes kunnen achterliggende appendages zoals drukregelaars, gasafnamepunten of machines beschadigen en hun functioneren verstoren. Ze kunnen de stilstandtijden verminderen en onder bepaalde omstandigheden ook de procesveiligheid in gevaar brengen.

WITT gasfilters of gasreinigers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en voor tal van toepassingsgebieden:

Fijn filters worden bijvoorbeeld gebruikt voor de levering van branders in de glasindustrie, in laboratoria of voor lasersnijmachines. Ze vangen minieme deeltjes op tot 3 µm en zijn bijzonder geschikt voor kleine flowvolume’s.

Er zijn ook verschillende modellen gasfilters verkrijgbaar voor hoge flow’s en deeltjesgrootte tot 80 µm. Sommige hebben een condensaatafvoer en zijn, afhankelijk van de behoefte, bijzonder geschikt voor gebruik met zuurstof door bronzen of roestvrijstalen inzetstukken.

Het model gasfilter 77 (GOX-filter) voldoet aan de EIGA-specificaties (EIGA-richtlijn IGC Doc 13/12/E "Oxygen Pipeline and Piping Systems") voor gebruik met zuurstof en wordt vaak gebruikt voor de gastoevoer in lasertechnologie, bijvoorbeeld in lasersnijsystemen.

Afhankelijk van het model kunnen WITT gasfilters in pijpleidingen, op gastanks of zelfs direct bij de tappunten worden geïnstalleerd. Het filterelement kan ook na installatie worden vervangen.