Omgevingslucht meting

Gaswaarschuwingssystemen / Bewaking van de lucht in een ruimte

Gaswaarschuwingssystemen van WITT bieden betrouwbare bescherming tegen de gevaren van gassen die in de levensmiddelensector, de metaalindustrie, in chemische processen en niet in het minst bij de afvalverwerking worden gebruikt.

WITT biedt stationaire gaswaarschuwingssystemen voor toxische gassen, zuurstof of waterstof. De gaswaarschuwingsinrichting controleert op permanente wijze de concentratie van het betreffende gas in de lucht van de ruimte, en geeft bij het overschrijden van individueel definieerbare grenswaarden een akoestisch en visueel alarm. Gewoon effectief.

Met WITT-gaswaarschuwingssystemen voor het bewaken van de lucht in een ruimte verhoogt u de veiligheid van uw medewerkers: koolstofdioxide bijvoorbeeld kan al vanaf een concentratie van 0,3 procent in de lucht van een ruimte schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij vijf procent kunnen hoofdpijn en duizeligheid optreden; acht procent en meer leiden tot bewusteloosheid of zelfs tot de dood.