Farmaceutische industrie

Het verpakken van producten onder beschermende atmosfeer (MAP) is al lang bewezen in diverse industriële sectoren. Bij dit type verpakking wordt de natuurlijke omgevingslucht in de verpakking vervangen door een gas- of gasmengsel, vaak stikstof en kooldioxide (minder vaak koolmonoxide of argon).

Ook in de farmaceutische industrie staat "modified atmosphere packaging" voor een optimale houdbaarheid van tabletten, poeders, zalven en soortgelijke producten in blisterverpakkingen, flacons, blikken en soortgelijke verpakkingen - tot en met biotechnologische verpakkingen zoals die voor laboratoriumverpakkingen.

De verpakking gebeurt hier meestal onder stikstof, omdat het een inert gas is met een hoge zuiverheidsgraad en het de oxidatie en groei van aërobe micro-organismen remt. Ook de bepaling van een mogelijk restzuurstofgehalte in de verpakking is hier van groot belang voor de kwaliteitsborging.

De bijzondere uitdaging bij het bepalen van het restzuurstofgehalte met gasanalysers is de vaak lage gasvolume in farmaceutische verpakkingen. Het gasvolume van de kopruimte is vaak slechts enkele milliliters: gasanalysers met een bijzonder geringe behoefte aan gasmonsters en een hoge nauwkeurigheid zijn daarom vereist voor de kwaliteitsborging.

Gasanalysers van WITT voor kwaliteitsborging in farmaceutische verpakkingen

WITT-gasanalysers zijn snel, nauwkeurig en betrouwbaar. Draagbare of mobiele analysers, die direct op de verpakkingslijn kunnen worden gebruikt, zijn bijzonder geschikt voor mobiele gasbemonstering. De handige eenhands gasanalysator OXYBABY® is bijzonder geschikt voor de farmaceutische industrie: Met zijn extreem lage gasbehoefte van slechts 2 ml gas (bv zuurstof) is het ideaal voor de gasanalyse van blisters en flacons met weinig kopruimte. Naast het zuurstofgehalte kan de OXYBABY® 6.0 optioneel ook de CO2-concentratie bepalen en het stikstofgehalte berekenen.

Lektest van farmaceutische verpakkingen

Farmaceutische MAP-verpakkingen moeten lekvrij zijn, zodat er geen beschermgas ongemerkt ontsnapt en de houdbaarheid van de verpakte producten in gevaar komt of zelfs vocht in de verpakking kan binnendringen.

WITT heeft de LEAK-MASTER EASY® in het assortiment om de dichtheid van de verpakking van deze producten steekproefsgewijs te testen. Deze eenvoudige, op water gebaseerde lektester maakt het mogelijk om lekken in de verpakking op te sporen en op te sporen met een eenvoudige visuele inspectie. De verpakking wordt in een met water gevulde kamer geplaatst. De luchtruimte boven het waterniveau wordt gevacumeerd door middel van perslucht. De resulterende onderdruk zorgt ervoor dat lucht of vulgas op de lekken en parels zichtbaar naar boven ontsnappen. Zelfs het testen van de dichtheid van vacuümverpakkingen is mogelijk met de optionele vacuümset.

Bekijk ons gespecialiseerde productassortiment:

OXYBABY® 6.0

LEAK-MASTER EASY®