Gasmengers voor de lasertechnologie

Lasertechnologie wordt vaak gebruikt als een thermisch proces in de industriële metaalbewerking. Laser staat voor 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation'.
Lasers kunnen verschillende materialen in verschillende diktes nauwkeurig en zuiver snijden of lassen. Gassen spelen een belangrijke rol bij het toepassen van laserprocessen, ze zijn nodig ter ondersteuning op verschillende punten in het proces.
Aangezien de gassen gemengd worden komen deze gassen zowel in aanraking met de materialen van de gasmenger alsook uiteraard met die van de Lasersnij en lassystemen.
De kwaliteit van de gasmengers of gasmengsels is dus van essentieel belang voor het lasersnijden en -lassen.

Meer over Gasmengers in de lasertechnologie

 

Resonator en procesgassen tijdens het lasersnijden en laserlassen

In principe kunnen gassen in de lasertechnologie worden onderverdeeld in werkende gassen (resonatorgassen) en werkende gassen (procesgassen): Als het een CO2-laser is, is er gas nodig om de laser te bedienen. Dit laser- of resonatorgas moet in de resonatorkamer van de laser beschikbaar worden gesteld. De werkende gassen dienen op hun beurt zowel als snijgas en zorgen voor de beschermende atmosfeer tijdens het laserproces.

Gasmengsels worden vaak gebruikt voor zowel bedrijfsgas als voor procesgas.

In veel gevallen worden deze gasmengsels geproduceerd door gasmengers. De kwaliteit van de gasmengsels, de zuiverheid en consistentie van het mengsel hebben een directe invloed op de proceskwaliteit, zowel voor het resonatorgas als voor de snijgassen en de beschermende atmosfeer. Zelfs kleine afwijkingen in het gasmengsel kunnen een negatief effect hebben op het laserproces en storingen veroorzaken. Hoogwaardige gasmengers van WITT bieden de hoge kwaliteit van het menggas die nodig zijn voor lasersnijsystemen en laserlastoepassingen.
Typische gassen in verband met lasers zijn argon (Ar), zuurstof (O2), kooldioxide (CO2), stikstof (N2) of waterstof (H2). Veel voorkomende gasmengsels zijn bijvoorbeeld argon en helium, argon en zuurstof of argon en waterstof.

Gasmengers voor de productie van lasergassen

Een van de meest gebruikte lasertypes in lasersnijmachines voor metaalbewerking is de CO2-laser. CO2, stikstof en helium worden gemengd tot het gewenste gasmengsel. Een speciale lichtbundel (boog/beam) wordt in de resonatorkamer van de laserbron opgewekt door de werking van elektrische energie en de gasontlading van de CO2. Stikstof ondersteunt de energieoverdracht en het toegevoegde helium verbetert de warmteafvoer. Niet alleen de exacte samenstelling, maar ook een hoge zuiverheidsgraad van de gassen is vereist.
De duurzame gasmengers van WITT worden in dit geval bij of in de laser geplaatst.

Lasersnijden snijgassen

Lasersnijden biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere thermische snijprocessen:

  • hoge precisie
  • hoge snijsnelheden
  • laag warmteniveau
  • geringe vervorming van de componenten.

Er zijn lasersnijsystemen voor drie soorten lasersnijden: vlamsnijden, smeltsnijden en sublimatiesnijden.
Vlamsnijden wordt meestal uitgevoerd met zuivere zuurstof.  Als vlamsnijden niet geschikt is, wordt voor het snijden vaak stikstof gebruikt. Argon wordt ook als alternatief gebruikt. In de praktijk worden vaak gasmengsels gebruikt in plaats van enkelvoudige gassen. Afhankelijk van het soort materiaal en de dikte zijn verschillende mengsels nodig, het gebruik van flexibele gasmengers biedt hier veel voordelen.

Gasmengers voor de productie van beschermend gas voor het laserproces

Om een hoogwaardig lasersnijproces te garanderen, is een goed beschermend gasmengsel nodig. Het beschermt het door de laser gesneden materiaal tegen negatieve invloeden van de omgevingslucht (oxidatie), voorkomt bijvoorbeeld corrosie of oververhitting en zorgt zo voor een zuivere snede.

Om de ontstane vervuiling en het spetters van bv slak of gesmolten staal uit het snijbad te blazen wordt de optiek dmv een verdeelsysteem van gas voorzien.
Dit gas ondersteund de laser om zo het gesmolten materiaal weg te blazen.

Stikstof en zuurstof worden meestal gebruikt voor het beschermende gasmengsel. In dit geval heeft de stikstof de functie van koeling van de omgeving van de laserstraal en bevordert zuurstof de stabiliteit van de boog. De componenten van het beschermgas kunnen echter ook argon of helium zijn.
WITT-gasmengers produceren dit vereiste beschermgas op betrouwbare wijze en worden al vele jaren in deze sector gebruikt.

Laserlassen en beschermgassen.

Laserlassen biedt tal van positieve eigenschappen:

  • Sterk geconcentreerde warmte-inbreng
  • hoge lassnelheid
  • smalle warmte-beïnvloede zone
  • geringe vervorming van het onderdeel.

Net als bij lasersnijmachines heeft het beschermgas ook bij het laserlassen verschillende functies:

  • Bescherming van het materiaal tegen oxidatie
  • Continue verwijdering van de plasmawolk boven het werkstuk.

De basis van de meest voorkomende beschermgasmengsels is meestal argon. Het lasproces kan worden beïnvloed door verschillende verhoudingen van CO2, zuurstof, helium, stikstof of waterstof toe te voegen.

Gasmengers van WITT leveren betrouwbaar de benodigde gasmengsels van de hoogste kwaliteit.

WITT gasmengers zijn beschikbaar voor elk vermogensbereik van de lasertechnologie.
Afhankelijk van de eisen van het proces zijn er verschillende gasmengers beschikbaar voor twee of meer gassen. Als bijvoorbeeld lasersnijsystemen of laserlasapparatuur in continubedrijf en voor een hoge materiaaldikte worden gebruikt, zijn gasmengers met een hoge doorstromingscapaciteit en een grote hoeveelheid gemengde gassen de beste keuze. WITT biedt klant specifieke oplossingen die zijn afgestemd op de speciale toepassingen.