Gasmengers voor een helium lektest

Voor het controleren van gevoelige producten, die absoluut dicht moeten zijn, wordt op uiteenlopende terreinen lektesten op basis van gassen gebruikt. Voor de controle van fouten worden de producten met bijvoorbeeld helium verpakt. Indien het gas ergens ongewenst uittreedt, is het onderdeel defect. Maar pas met aanvullende inrichtingen naast de gasbereiding, waarmee het kostbare edelgas kan worden gerecupereerd en hergebruikt, kan helium rendabel worden gebruikt.

WITT bouwt het technologische hart van dergelijke installaties en combineert voor deze uitdagende taak gasmengers, gasdoseer- en gasanalysesystemen; individuele oplossingen van WITT, die zich onderscheiden door hun extreme nauwkeurigheid en representatief zijn voor de stand van het technisch haalbare.

Een perfect samenspel van alle componenten voor de allergrootste procesnauwkeurigheid. Made by WITT.

Practical Examples: Helium Leak Testing

14 Resultaten