Gasmengers voor de metaalbewerking

36 Resultaten

Gasmengers voor de metaalbewerking

In de industriële metaalbewerking, zoals bijvoorbeeld in de automobiel-, de wagons- en de scheepsbouw of in de staalindustrie, is de kwaliteit van de gasvoorziening van beslissend belang voor precieze las-, snijd- of smeltprocessen. Alleen met correcte en gelijkblijvende gasmengsels kunnen resultaten van eerste klasse worden bereikt.

WITT gasmengers overtuigen door hun eenvoudige bediening, de traploze instelling van het mengsel, en hun grote debieten. Exact afgestemde regeltechniek en een constante druk-regeling voor het afvlakken van drukschommelingen garanderen exacte en constante mengverhoudingen.

Door een zorgvuldige verwerking en hoogwaardige materialen zijn de gasmengers van WITT uiterst robuust en duurzaam, en voldoen ze aan de hoge eisen van industriële productieprocessen, ook in explosiegevaarlijke omgevingen. WITT biedt voor elke toepassing de passende oplossing – van de mobiele gasmengereenheid tot de centrale gasvoorziening.