Stationaire analysers

WITT biedt een reeks van veelzijdige tafelgasanalyzers. Deze gasanalyzers geven snel nauwkeurige en betrouwbare resultaten. Deze analyzers zijn verkrijgbaar voor meerdere gassen, b.v. zuurstof, kooldioxide, waterstof, helium of argon. Deze analyzers zijn geschikt voor vele toepassingen, b.v. voor monstername van onder beschermende atmosfeer verpakte producten, voor continu controle van de gastoevoer bij lasapplicaties of in laboratoria. Witt tafelmodel gasanalyzers zijn gemakkelijk in gebruik, vragen weinig onderhoud, zijn robuust, hebben zich in de praktijk bewezen en vragen een minimum aan monstergas.